'Als je helemaal zou zijn wie je willen zou'
: Existentiële zingevingsthema’s en bestaansvragen onder jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz: een kwalitatief onderzoek in Nederland

  • Marlous De Vries

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid maken op jonge leeftijd ingrijpende ervaringen mee. Deze ervaringen kunnen leiden tot bestaansvragen en existentiële zingevingsthema’s, die spelen in een levensfase waarin de verwerkelijking van de eigen identiteit en het vinden van ‘zin’ in het leven van groot belang zijn voor de eigen ontwikkeling. In dit onderzoek is onderzocht wat er speelt qua existentiële zingevingsthema’s en bestaansvragen onder jongvolwassenen met psychose-kwetsbaarheid in de ggz en of er zorgbehoeften zijn op dit gebied. Door middel van interviews met cliënten (17 tot 31 jaar, N=11) en thematische analyse is onderzocht of bestaansvragen (gebaseerd op Anbeek) de ruimte kunnen bieden voor existentiële zingevingsthema’s (gebaseerd op Yalom) en daarmee mogelijke handvatten zouden kunnen aanreiken voor de invulling van ‘zingeving’ in de behandelcontext voor deze doelgroep. Alle vijf existentiële zingevingsthema’s (vrijheid, isolatie, betekenisloosheid, dood en identiteit) komen naar voren in de gesprekken met respondenten. Ook geven zij aan behoefte te hebben aan meer ruimte voor gesprek over deze thema’s en bijbehorende sub-thema’s. Een aantal van de toegepaste bestaansvragen lijkt bruikbaar voor de praktijk. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen daardoor bijdragen aan verbetering van het zorgaanbod voor de doelgroep en sluiten tevens aan bij huidige opvattingen over herstelgerichte zorg in de psychiatrie.
Date of Award9 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorArjan W. Braam (Supervisor) & Carmen M. Schuhmann (Supervisor)

Cite this

'