Angst bij verloskundige

  • Rolien de Ruijter

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Angst die klinisch verloskundigen in hun werkpraktijk kunnen ervaren is een onderwerp dat niet veel buiten de zorgpraktijk wordt besproken maar onder collega’s in informele setting komt de ervaren angst steeds vaker als gespreksonderwerp aan de orde. Deze gesprekken vormden dan ook de directe aanleiding voor dit onderzoek want; wanneer ervaren klinisch verloskundigen dan angst en hoe beïnvloed angst het handelen van klinisch verloskundigen? Voor dit onderzoek, dat uit een theoretisch en een empirisch deel bestaat is eerst het zorgethische concept precariteit verkend omdat dit een passend concept leek om als lens te gebruiken bij de analyse van de te verzamelen data. Vervolgens is het empirisch onderzoek verricht bij klinisch verloskundigen uit verschillende ziekenhuizen in Nederland middels een fenomenologische onderzoeksmethode.
De resultaten van dit onderzoek gaven aan dat klinisch verloskundigen angst kunnen ervaren voortkomend uit heel verschillende factoren. Het ‘medisch handelen’ speelt een rol maar ook ‘positie en machtsverhouding’, ‘de werkdruk op de verloskamers’ en het gevoel ‘niet gezien te worden’. Het bleek belangrijk dat er voldoende en veilige ruimte was om ervaringen van angst te delen tijdens bijvoorbeeld het nabespreken van een calamiteit en dat verloskundigen hier ook van elkaar wilden leren. Verder bleek ook dat angst invloed op het handelen van klinisch verloskundigen heeft, zij kunnen vermijdend of defensief gedrag gaan vertonen maar zijn zich hier tegelijkertijd ook van bewust. Bij de analyse bleek dat de angst ervaring veel dieper kan gaan dan vooraf was verwacht hierdoor waren de dimensies van het zorgethische concept precariteit niet voldoende om als lens te dienen en zijn de verschillende categorieën existentiële ervaringen toegevoegd om dit verder te beschrijven.
In de ziekenhuizen waar de verschillende participanten werkten was er geen georganiseerde nazorg. Omdat naar voren kwam dat hier wel behoefte aan is en dat dit als belangrijke zorg voor de klinisch verloskundige zelf wordt gezien is het ook belangrijk dat bij het opzetten van deze zorg rekening wordt gehouden met de impact van de ervaring. De toevoeging van de categorieën existentiële ervaringen kan helpen om te begrijpen dat angst ervaringen de verloskundige kunnen tekenen of blijvend kunnen veranderen, georganiseerde zorg voor het welzijn van verloskundigen kan hierop aangrijpen.

Date of Award24 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorRodante van der Wal (Supervisor) & A. A. M. (Inge) van Nistelrooij (Supervisor)

Cite this

'