Autonomie

  • K. Perquin

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie maak je kennis met ideeën over autonomie. Het begint met een historische vogelvlucht van belangrijke filosofen die elementen van zelfsturing beschrijven. Daarna wordt er gedetailleerd ingegaan op drie actuele auteurs over autonomie: Harry Frankfurt, Diana Meyers en Peter Bieri. Harry Frankfurt legt nadruk op het vermogen afstand tot jezelf in te nemen en je te te verbinden aan sommige verlangens en andere te verwerpen. Diana Meyers ziet autonomie vooral als een set vaardigheden die er voor moeten zorgen dat je een authentiek zelf creëert. Peter Bieri roept ons op onze wil te onderzoeken en te begrijpen in het licht van onze innerlijke structuur en oordelen over onszelf. Door deze visies te integreren schets ik een beeld van autonomie dat gebruikt kan worden om zelfsturing bij mensen te bevorderen, zonder dat dit leidt tot egoïstische, op eigen belang gerichte individuen. Mensen kunnen autonomer worden door bepaalde kennis, zelfkennis, vaardigheden, houdingen en methoden te verkrijgen en te oefenen. Als slot leest u een beschrijving van een toepassing van deze visie op autonomie in een persoonlijke situatie.
Date of Award1 Jan 2010
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Dohmen (Supervisor) & J. H. M. Mooren (Supervisor)

Cite this

'