Begeleiding bij wat verloren ging
: Een onderzoek naar de ervaringen met rouw- en verliesthematiek en de behoeftes van jeugdhulpverleners rondom dit thema in de begeleiding van jonge, gedwongen migranten

  • Pleun van den Beld

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In 2022 vroegen 35.535 asielzoekers voor het eerst een asielverzoek aan in Nederland en dit getal lijkt te blijven stijgen de komende jaren (Nederlands Jeugdinstituut, 2023). Van deze groep vallen 9.795 in de leeftijdsgroep 16-25 jaar (CBS, 2023).

Ondanks dat trauma en rouw met elkaar verbonden zijn, lijkt in de wetenschappelijke literatuur de nadruk vooral op trauma te liggen (Kokou-Kpolou et al., 2020). Eenzelfde tendens is terug te zien in de praktijk van jeugdhulpverleners (Hoogenberk, 2014).

In dit onderzoek zijn daarom de ervaringen en behoeftes van jeugdhulpverleners in kaart gebracht met het begeleiden van jonge, gedwongen migranten bij rouw en verlies. In dit onderzoek is er vanuit een relationeel perspectief naar rouw en verlies gekeken, omdat dit kader de diverse contexten waarin de jonge, gedwongen migrant zich in bevindt, meeneemt.

Door middel van 7 diepte-interviews en 3 focusgroepen met jeugdhulpverleners is er geprobeerd een antwoord te vinden op de volgende hoofdvraag: Wat zijn de ervaringen met diverse rouw- en verliesreacties en de behoeftes van jeugdhulpverleners in de begeleiding van jonge, gedwongen migranten?

Uit het theoretisch kader en de antwoorden van jeugdhulpverleners blijkt dat verschillende contexten invloed hebben op de uitingen van rouw en verlies: de systemische context, de culturele context en de context van (gedwongen) migratie. De jeugdhulpverleners schenken aandacht aan rouw- en verlies door het gesprek over rouw en verlies te incorporeren in verschillende methodes. Zij nemen in deze methodes ook de sociale context en de culturele context mee. De behoeftes zijn niet eenduidig en afhankelijk van de werkcontext, maar liggen op het vlak van het verbeteren van hulpmiddelen om meer te weten te komen over de culturele context van rouwen tijdens de begeleiding, protocollen voor meer houvast, een betere samenwerking (waaronder met cultural mediators, geestelijk verzorgers), en het verbeteren van het voeren van gesprekken over rouw- en verlies.
Date of Award17 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorGeert E. Smid (Supervisor) & J. M. (Mienke) van der Brug (Supervisor)

Cite this

'