Begrenzing is ook een vak. Over zingevend perspectief van grensoverschrijdend gedrag van professionals.

  • Tobias Nieveld

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

‘Voor jezelf en voor anderen van betekenis zijn.’ Dat is de behoefte van veel professionals in deze tijd. Door, in het werk, een bijdrage te leveren aan zinvolle zaken krijgt ook betekenisgeving van de professional zelf een ‘boost’. Werken vanuit ‘waardengedrevenheid’ staat echter onder druk. Controle en sturing zijn de ‘maakbaarheidinstrumenten’ van de organisatie en het management. Waarin niet zingeving, maar de vraag om ‘het nut’ de overhand heeft. ‘De professional’ en ‘de organisatie’ bewegen zich, vanuit dit perspectief, in tegenovergestelde richtingen; het verschil zet de onderlinge verhoudingen op scherp. Contact hierover is echter cruciaal om goed werk te kunnen leveren, maar blijkt niet vanzelfsprekend. Is, in deze context, goed werk dan wel mogelijk? Mijn onderzoek komt voort uit deze vraag en onderzoekt de zingevende waarde die grensoverschrijdend gedrag van professionals beide partijen kan bieden. Het idee dat dit gedrag van professionals een reactie is op een onbevestigde behoefte, staat hierin centraal. Vanuit de reguliere organisatie- en managementliteratuur wordt dit gedrag voornamelijk gezien als afleidend, belemmerend en destructief. Ik heb echter het idee dat hier achter ook een andere wereld schuilt. Zeker is dat grensoverschrijdend gedrag een andere dynamiek heeft dan ‘gewoon’ gedrag en het kent een keur aan uitvoerders. De piraat, de sociale bandiet, de parasiet, de kunstenaar en de graffiti-artiest zijn hiervan enkele voorbeelden. Door een ‘buitenstaanderpositie’ in te nemen, door over de grenzen van het systeem te gaan, kan dit personage zaken voor het voetlicht brengen die vanuit een ander perspectief onmogelijk lijken of onzichtbaar blijven. Mijn aanname is dat overtreding kan helpen om goed werk te doen. Voor dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het denken van auteurs vanuit verschillende disciplines zoals Ackroyd & Thompson, Pink, Sennett en Mason.
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorR. G. A. Kaulingfreks (Supervisor), J. Maaskant (Supervisor) & B. Lugten (Supervisor)

Cite this

'