Bodemloos Besturen. Een processuele kijk op het besturen van organisaties.

  • de S. Cuba

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Een procesbenadering van organiseren, zoals dat de afgelopen jaren steeds meer ingang heeft gevonden in de kritische organisatiestudies, stelt serieuze vraagtekens bij een aantal dominante veronderstellingen met betrekking tot het besturen van een organisatie. Een processuele kijk op het besturen van een organisatie, kan tegemoet komen aan de noodzaak die in de praktijk en de kritische organisatiestudies wordt ervaren om op nieuwe, verbeeldingsvolle manieren over dit onderwerp na te denken. Zij kan daarmee een positief alternatief bieden om nog zinvol over leiderschap te kunnen spreken in confrontatie met de tekortkomingen van dominante discoursen in hun omgang met een onbeheersbare, onvoorspelbare werkelijkheid. In deze scriptie onderzoek ik hoe we het besturen van een organisatie kunnen denken, als we vanuit een procesbenadering de werkelijkheid opvatten als een open en onbeheersbaar wordingsproces, een gebeuren waar iedereen zowel vorm aan geeft als door wordt gevormd. Om deze vraag te onderzoeken, verricht ik een theoretische literatuurstudie die ruimte houdt voor wat niet in theorie├źn gevat en gezegd kan worden. Procesdenkers Robert Cooper, Robert Chia, Sverre Spoelstra en Martin Wood spelen in dit onderzoek de hoofdrol.
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
SupervisorH. A. Alma (Supervisor), M. Moor (Supervisor) & R. G. A. Kaulingfreks (Supervisor)

Cite this

'