Burgerschap op scherp. De betekenis van burgerschap in de context van 'jihadgangers'

  • C. Aalders

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De laatste jaren is er maatschappelijke onrust ontstaan over jonge, religieus radicale/extremistische personen die afreizen naar Syriƫ en/of Irak om daar onder de vlag van bijvoorbeeld Islamitische Staat te vechten. Na aanleiding van die onrust is de centrale vraag van dit literatuuronderzoek: hoe zet het religieus radicalisme en extremisme van 'jihadgangers' de betekenis van burgerschap, begrepen als staatsburgerschap en wereldburgerschap, op scherp? Het eerste deel betreft een historische verkenning van de concepten staats- en wereldburgerschap. Het tweede deel bevat een verkenning van de begrippen religieus radicalisme en religieus extremisme en een verkenning van de situatie in de Nederlandse samenleving aan de hand van Scheffer (2010), Schinkel (2008), Boutellier (2013) en Finkielkraut (2014). In het laatste deel wordt het fenomeen 'jihadganger' besproken. Concluderend wordt gesteld dat het fenomeen 'jihadganger' de betekenis van burgerschap als staatsburgerschap op scherp zet, door de morele grond waarop staatsburgerschap gebaseerd is af te wijzen of in ieder geval daar geen loyaliteit naartoe te tonen. Tevens zet de 'jihadganger' de betekenis van burgerschap als wereldburgerschap op scherp, omdat het de morele gemeenschap van de mensheid als geheel niet als hoogste gemeenschap erkent en als zodanig het morele streven van het kosmopolitisme niet erkent.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorA. C. Suransky (Supervisor) & P. Bos (Supervisor)

Cite this

'