Burgerschapsvorming, hoe dan? Een onderzoek naar de bijdrage die het vak Burgerschapsvorming in een Justitiële Jeugd Inrichting levert aan de morele ontwikkeling van jeugddelinquenten.

  • M. Storm

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze scriptie gaat over het vak Burgerschapsvorming in een Justiele Jeugdinrichting (JJI). Specifiek over: 1) het literatuuronderzoek naar de domeinen jeugddetentie, morele ontwikkeling en het vak Burgerschapsvorming 2) de analyse van de lesmethoden die gebruikt worden voor het vak Burgerschapsvorming in een JJI en de mate waarin deze methoden een bijdrage kunnen leveren aan de morele ontwikkeling van jeugddelinquenten en 3) een raamwerk voor een ‘research informed’ burgerschapsprogramma voor JJI’s. Het onderzoek bevindt zich daar waar de domeinen jeugddetentie, morele ontwikkeling en burgerschapsvorming elkaar raken en geeft een antwoord op de vraag: “Levert het vak Burgerschapsvorming binnen een justitiële jeugdinrichting een constructieve bijdrage aan de morele ontwikkeling van de jeugddelinquenten?”. Naar aanleiding van dit afstudeer onderzoek kan er geconcludeerd worden dat: de huidige inhoud van het vak Burgerschapsvorming, uitgaande van de gebruikte lesmethodes, geen constructieve bijdrage kan leveren aan de morele ontwikkeling van jeugddelinquenten. Hier is een diversiteit aan redenen voor te benoemen; de dagelijkse praktijk binnen een JJI is complex; de onderwijsinstelling is bijvoorbeeld onderhevig aan wisselende samenstellingen van lesgroepen, leeftijden en ook hebben de leerlingen verschillende niveaus van (morele) ontwikkeling, waardoor de gebruikte lesmethodes voor het vak Burgerschapsvorming niet aansluiten bij de doelgroep in een JJI. Als aanbeveling wordt er een eerste aanzet gemaakt voor een burgerschapsprogramma in JJI’s.
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
SupervisorM. Schreurs (Supervisor) & I. Groot, de (Supervisor)

Cite this

'