Congruent, wanneer je er echt bent: plaatsbepaling van Lotte Huijings begeleiding bij persoonlijke expressie aan de hand van een literatuuronderzoek naar het begrip 'congruentie' bij Carl Rogers

  • E. L. Huijing

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze doctoraalscriptie beschrijft en vergelijkt de opvattingen over het begrip ‘congruentie’ van de humanistisch psycholoog Carl Rogers met mijn methode als coach persoonlijke expressie. Congruentie blijkt een gelaagd begrip en heeft volgens Rogers betekenis voor de zich actualiserende mens, de therapeutische relatie en interpersoonlijke communicatie. Als coach persoonlijke expressie begeleid ik mensen in hun ontwikkelingsproces door met ervaringsgerichte, lichamelijke, creatieve werkvormen aan hun communicatieve mogelijkheden en existentiële thema’s te werken. Uit de vergelijking van onze methodes is gebleken dat Rogers en ik elkaar qua visie weinig ontlopen. Toch hebben we in onze begeleidingspraktijk gekozen voor een andere aanpak. Waar Rogers praat met de cliënt over zijn gevoelens, heb ik gekozen om te vertrekken bij (non verbaal) gedrag.
Date of Award1 Jan 2007
Original languageAmerican English
SupervisorJ. H. M. Mooren (Supervisor) & A. Smaling (Supervisor)

Cite this

'