Converseren & Creëren. Experimenteel onderzoek naar de bruikbaarheid van David Gauntletts creatieve methode in jongerenonderzoek

  • Lynn Louwe

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Wat is de bruikbaarheid van een creatieve dataverzamelingsmethode in jongerenonderzoek? Om deze vraag te beantwoorden is in dit ontwerponderzoek een aangepaste versie van de creatieve methode van David Gauntlett gebruikt om het thema identiteit bij jongeren te onderzoeken. In de literatuur wordt namelijk gesuggereerd dat een dergelijke methode van betekenis kan zijn in jongerenonderzoek, vanwege de nog niet voltooide cognitieve ontwikkeling van deze groep. De creatieve methode biedt een alternatief aan voor het gebruik van woorden (zoals in een interview) en worden de uitdrukkingsmogelijkheden van de jongeren vergroot. De respondenten voeren een creatieve opdracht uit en doen mee aan een interview. Aansluitend volgt een evaluatie waarin de beide methoden door de respondenten worden vergeleken. Uit het onderzoek blijkt dat er voor- en nadelen zijn te noemen bij zowel de creatieve opdracht als het interview als methode van dataverzameling. De creatieve methode wordt over het algemeen als minder verdiepend ervaren dan het interview, maar creëert wel een hoge mate van betrokkenheid. Omdat de creatieve opdracht de respondenten aan het nadenken zette en de inhoudelijke resultaten in wisselende mate verschilde van de resultaten uit het interview, richt de conclusie zich op de wederzijds versterkende werking van de twee methoden van dataverzameling.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorW. Los (Supervisor) & H. A. Alma (Supervisor)

Cite this

'