Crohngetuige: een narratief onderzoek naar betekenisgeving bij jongeren met de ziekte van Crohn

  • I. C. Blitz

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De centrale vraagstelling van de scriptie is: “Hoe geven jongeren betekenis aan het leven met de ziekte van Crohn?”. De respondenten van dit onderzoek geven betekenis aan het leven met de ziekte van Crohn door een normaliseringsverhaal te vertellen over hun leven met de ziekte. Na de diagnose van de ziekte van Crohn ontstaat er een breuk tussen het leven van voor de diagnose, dat wordt getypeerd als ‘gezond’ en ‘normaal’, en het leven van na de diagnose, dat wordt getypeerd als ‘ziek’ en ‘niet normaal’. Naarmate de diagnose langer geleden gesteld is, wennen de geïnterviewde jongeren aan een leven met de ziekte van Crohn. Het onderscheid tussen een ‘gezond’ en ‘normaal’ leven aan de ene kant en een ‘ziek’ en ‘niet normaal’ leven aan de andere kant wordt opgeheven. Het leven met de ziekte is een normaal leven geworden. De geïnterviewde jongeren beschrijven dat zij door de ziekte van het leven leerden te genieten. Toch dromen zij van een toekomst zonder de ziekte van Crohn, of zonder dat de ziekte van Crohn het leven beïnvloedt.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorJ. H. M. Mooren (Supervisor), A. Sools (Supervisor) & I. Maso (Supervisor)

Cite this

'