“Daar wordt nooit naar gevraagd!”.
: Studenten in het hoger onderwijs en hun levensdoel

  • Tinka Van Egten

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Het hebben van een levensdoel beschouwen wetenschappers als een belangrijke factor die het persoonlijk welzijn en daarmee het welzijn van de samenleving bevordert (Damon, 2008; Bronk, 2014).De toenemende maatschappelijke verschijnselen van depressie en burn-out en daarmee een gebrek aan welzijn, ook bij Nederlandse jongvolwassenen, wijt Damon (Damon et al., 2003; Damon, 2008) aan het ontbreken van een levensdoel. Over levensdoelen van Nederlandse jongvolwassenenbuiten religieuze kaders is tot nog toe weinig bekend. Dooreen kwalitatieve studie beoogt dit scriptieonderzoek een bijdrage te leveren aan meer inzicht in levensdoelen van jongvolwassenen in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd in november en december 2019 vóór het uitbreken van de coronapandemie in Nederland eind februari 2020.De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Welke levensdoelen hebben Nederlandse bachelorstudenten in het hoger onderwijs en welke zaken beïnvloeden deze studenten bij hun ontwikkeling, het nastreven en het realiseren van deze levensdoelen?’ Voor deze studie zijn twaalf respondenten geïnterviewd die de bacheloropleiding Humanistiek volgen aan de Universiteit voor Humanistiek(UvH).Uit de resultaten blijkt dat deze jongeren wel degelijk levensdoelen hebben. Wat zij in de praktijk onder levensdoelen verstaan, sluit echter niet volledig aan bij de theorie. Jongeren voelen zich belemmerd in de ontwikkeling van hun levensdoelen door de eenzijdige benadrukking van cognitieve prestaties. Ze voelen zich gesteund op het moment dat ze er mogen zijn. Ze voelen zich niet thuis in een alleen op profit- en prestatiegerichte samenleving. Ze hebben behoefte aan meer maatwerk bij hun persoonlijke ontwikkeling, het begrijpen van emoties en interesse voor hun persoon. Persoonlijke interesses en ervaringen spelen een belangrijke rol om levensdoelen te kunnen ontwikkelen en dat vraagt om een individuele benadering en individuele ontwikkelruimte (Malin, 2018; Moran 2019). Meer betrokkenheid van jongvolwassenen bij de samenleving vraagt volgens de respondenten om meer interesse en vertrouwen van volwassenen in jongvolwassenen. De huidige onderwijsvisie van Nederland tot 2032 is voornamelijk gericht op kwalificatie en socialisatie (Biesta, 2019). Voor individuele ontwikkeling, zoals nodig voor levensdoelontwikkeling is geen ruimte gemaakt
Date of Award19 Jan 2021
Original languageDutch
SupervisorIsolde de Groot (Supervisor), Nicole L. Immler (Supervisor) & E. P. Kuusisto (Supervisor)

Cite this

'