Dat-wat-is, kan anders zijn. Hoe Michel Foucault een opening biedt voor de impasse rond ethische reflectie in zorginstellingen.

  • Engels Petra

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Masterscriptie Educatie en Kritische Organisatie en Interventie Studies Dat-wat-is, kan anders zijn. Hoe Michel Foucault een opening biedt voor de impasse rond ethische reflectie in zorginstellingen. Samenvatting De invoer van ethiek in de zorg verloopt moeizaam. Managers hebben alleen oog voor efficiency- en kwaliteitsmetingen. Om die efficiency en kwaliteit te kunnen staven is er veel schriftelijke verantwoording nodig. Een verantwoording die ervoor zorgt dat zorgprofessionals alleen nog bezig zijn met administratie en steeds minder met zorgen. De zorgprofessional komt hierdoor in de knel en dit levert veel beroepszeer op, zo stellen de critici. Een manier om deze situatie te verzachten is de invoer van ethiek in de zorg. Zo stellen zij. Evidenties die in dit discours worden gebruikt zijn dat de manager geen ethiek wil en dat de zorgprofessional altijd bereid is tot ethische reflectie en dit ziet als onderdeel van de beroepsuitoefening. In deze scriptie worden deze evidenties onderzocht en bekritiseerd. Door middel van de franse filosoof Michel Foucault wordt gezocht naar een andere kijk op het nu al ruim vijftien jaar vastgeroeste debat. Foucaults hele oeuvre richt zich op het deconstrueren van de actualiteit. Door de actualiteit zichtbaar te maken wordt de situatie in het heden ontdaan van een bepaalde geslotenheid en starheid. Vermeende evidenties met betrekking tot de actualiteit kunnen op die manier aan het wankelen worden gebracht. Hoofdstuk 1 gaat in op de ontstaansgeschiedenis van de huidige situatie in de zorg en waarom deze situatie noopt tot verdere invulling en doordenking van ethiek in de zorg. In hoofdstuk 2 wordt de opkomst van de zorgethiek beschreven en de hieraan klevende bezwaren. Hoofdstuk 3 gaat over de rol van de manager, versus die van de professional. Hoofdstuk 4 staat volledig in het teken van de idee├źn van Foucault. Tot slot komt in hoofdstuk 5 een andere manier van denken aan de orde, namelijk dat-wat-is, kan anders zijn.
Date of Award1 Jan 2009
Original languageAmerican English
SupervisorM. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'