De ambtelijke Ianuskop van burgerparticipatie
: Een onderzoek naar de invloed van verschillende leiderschapsrollen van ambtenaren op burgerparticipatie

  • Guusje Bron

Student thesis: Master's Thesis: BKS

Abstract

Door de Nederlandse overheid wordt burgerparticipatie steeds vaker als middel ingezet. Het voornaamste doel is het herstellen van vertrouwen in de overheid. Om dit doel te dienen en het vertrouwen niet verder te schaden, moet burgerparticipatie wel goed uitgevoerd worden. Het is echter nog onduidelijk welke handvatten ambtenaren kunnen gebruiken om zich staande te houden in de uitvoering van burgerparticipatie, hier komen namelijk veel verschillende belangen bij kijken. Een ambtenaar moet, als een Ianuskop, kunnen kijken naar alle kanten en een moreel-ethische afweging kunnen maken. In dit onderzoek wordt er gekeken naar de literatuur over leiderschap en hoe deze literatuur handvatten kan bieden voor ambtenaren. Hierin worden twee leiderschapsmodellen uitgelicht, namelijk verantwoord leiderschap in relatie tot stakeholders (Maak & Pless, 2006) en leiderschap in tijden van verandering (Kotter, 2012). De kwaliteiten die binnen verantwoord leiderschap naar voren komen zoals relationele intelligentie, bieden goede handvatten voor de praktijk van burgerparticipatie. De onderliggende thema’s die in het model van Kotter (2012) naar voren komen, zoals urgentie, communicatie en versnellen/vertragen, lijken vooral houvast te bieden in de transitie die de lokale overheid momenteel maakt naar de implementatie van meer participatieve methoden.
Date of Award25 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorPatrick A. P. Nullens (Supervisor) & Isolde de Groot (Supervisor)

Cite this

'