DE BESTAANSSTRIJD VAN HET MEISJE MET ANOREXIA

  • Heleen Wesselius

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Anorexia is een complex fenomeen waar vooral jonge vrouwen last van hebben (9 van de 10). De helft wordt chronisch ziek en 5 – 20% zal eraan sterven. Er is een gebrek aan kennis over de ervaring van dwang in de anorexiazorg en het patiënten perspectief blijft onderbelicht. Deze scriptie verheldert het fenomeen ‘dwang’ in de anorexiazorg vanuit de leefwereld van jonge vrouwen (16 – 23 jaar) met anorexia, in relatie tot de institutionele context van de residentiële anorexiazorg. Er zijn 8 diepte interviews afgenomen (RLA), gecombineerd met een institutioneel etnografische analyse (IE) van internationale behandelrichtlijnen. De resultaten laten een abstract-cognitieve, lineaire en gedecontextualiseerde benadering zien in de residentiële anorexiazorg. De jonge vrouwen vertellen hoe ze verstrikt raakten in het agressief en instrumenteel behandelen van hun lichaam als overlevingsstrategie voor pijn en trauma. Volgens hen hebben de klinische settingen het instrumenteel benaderen van hun lichaam versterkt middels verschillende vormen van dwang en raakte de problematiek gaandeweg steeds verder verweven met hun identiteit. Zij geven aan hun stem te verliezen en steeds verder vervreemd te raken van zichzelf en de wereld.
Date of Award23 Mar 2022
Original languageDutch
SupervisorCarlo J. W. Leget (Supervisor) & A. A. M. (Inge) van Nistelrooij (Supervisor)

Cite this

'