De betekenis van geleefde ervaringen van mensen met opstellingen voor de zorgethiek.

  • van Karin Dokkum

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Opstellingen als therapievorm kunnen helpen bij het voelen en ervaren van wat er werkelijk met je aan de hand is, zodat er kracht en inzicht op gedaan worden die verlichting brengen bij levensvragen. Ook binnen de zorgethiek wordt gebruik gemaakt van opstellingen, maar dan in een andere vorm. Deze opstellingen binnen de zorgethiek worden met name toegepast op reflectiemethoden en worden niet gezien als therapievorm. Deze vorm van reflectie is nog relatief nieuw binnen de zorgethiek en daarom geschikt als thesisonderwep. Het doel van deze thesis is kennis verkrijgen over de ervaringen van mensen met opstellingen en deze ervaringen te benutten om zorgethische inzichten over relationaliteit, interdependentie en lichamelijkheid te verrijken en tegen te denken. Dit onderzoek verloopt volgens een fenomenologische reflective lifeworld research benadering dat er voor zorgt dat de meer stille en verborgen delen van het menselijk bestaan, die door andere onderzoeksmethoden moeilijk te beschrijven zijn, zichtbaar worden gemaakt. Er zijn vijf interviews afgenomen onder mensen die ervaringen hebben met in opstelling gaan. Uit deze interviews is gebleken dat: ‘In opstelling zijn’ begint met spanning die langzaam wegzakt en geeft inzicht in situaties waar dat niet was op een manier die mensen in verwondering beleven en waardoor zij weer in beweging lijken te komen in hun leven. Door deze ervaringen te analyseren volgens de reflective lifeworld research en vervolgens zorgethisch te doordenken aan de hand van de begrippen lichamelijkheid, relationaliteit en interdependentie, komt onder andere naar voren dat opstellingen lichamelijke spanning met zich meebrengen. Deze spanning hangt samen met stressvolle gedachten. Wanneer de sfeer veilig genoeg is zakt deze spanning weg en is er letterlijk ruimte om in een modus terecht te komen waarin mensen ontvankelijk zij voor wat er gebeurt en kunnen dit dan tot zich laten komen.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorM. A. Visse (Supervisor) & A. A. M. van Nistelrooij (Supervisor)

Cite this

'