De betekenis van het delen van afbeeldingen. Het gebruik van foto's in zingeving op social media.

  • G. Klaassen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

We hebben als mensen altijd een connectie met andere gezocht om tot zingeving te komen. Bij deze zoektocht naar een connectie heeft de technologie altijd de invulling en/of richting bepaald. Eén van de technologieën die dit doet/heeft gedaan is de fotografie. Vanaf de uitvinding van de fotografie heeft het verschillende veranderingen tot stand gebracht in onze (relatie met de) realiteit. Met de opkomst van de social media is er in het gebruik van fotografie een stroomversnelling ontstaan. Op social media wordt er op een enorme schaal foto’s gedeeld waardoor er non-stop nieuwe content op het internet verschijnt. Door deze toename in het gebruik van foto’s is de betekenis ervan veranderd. De focus is verschoven van het vastleggen van een herinnering naar het belang van het moment dat je iets deelt. Daarnaast hebben foto’s een plek in ons leven ingenomen als visuele taal. We communiceren met elkaar aan de hand van het over en weer sturen van foto’s. Hierdoor neemt de waarde van individuele foto’s af, duizend foto’s verzonden via smartphones zijn nu misschien nog maar één woord waard: ‘kijk!’. Elke vorm van waarde en betekenis neemt af met elke nieuwe foto die wordt gedeeld. Door deze veranderingen bewegen we ons (steeds) verder weg van zingeving in traditionele zin in ons gebruik van foto’s.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorR. van Boeschoten (Supervisor) & R. G. A. Kaulingfreks (Supervisor)

Cite this

'