De betekenis van mindfulness. Humanistisch geestelijk verzorgers en uithouden van lijden in hun begeleidingswerk.

  • T. Michalzcyk

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Geestelijk verzorgers krijgen in hun werk op een zeker moment onvermijdelijk met onoplosbaar lijden te maken. Om bij de ander aanwezig te kunnen blijven op zo’n moment, is het van belang dat geestelijk verzorgers het met dat lijden uit kunnen houden. In dit kwalitatieve onderzoek staat mindfulness centraal als een beoefening die hierin van betekenis kan zijn binnen humanistisch geestelijk werk. Hiervoor zijn acht humanistisch geestelijk verzorgers geïnterviewd die mindfulness beoefenen. Binnen het levensbeschouwelijk kader van humanistisch geestelijk werk wordt er vanuit gegaan dat zich vanuit het aanwenden van de humuslaag de mogelijkheid voordoet op nieuwe betekenissen of perspectieven op momenten van onoplosbaar lijden. Wanneer we kijken naar de verschillende wijzen waarop mindfulness als betekenisvol naar voren is gekomen bij ‘uithouden van lijden’ in humanistisch geestelijk werk, zouden we overkoepelend kunnen concluderen dat de mindfulness beoefening onderdeel kan worden van deze humuslaag. Klaar om uit te putten indien nodig. De wijze waarop hieruit geput kan worden is drievoudig te noemen: 1) Het mindfulness taalveld kan inspiratie bieden bij het spreken over wat ‘uithouden van lijden’ betekent in humanistisch begeleidingswerk. 2) De concrete mindfulness praxis kan van betekenis zijn bij het leren uithouden van het eigen lijden, in het maken van onderscheid tussen hun eigen lijden en dat van de ander, om zelfzorg te stimuleren, en om gemakkelijker toegang te krijgen tot de humuslaag. 3) Mindfulness kan van betekenis zijn om het perspectief op ‘uithouden van lijden’ te verbreden. Zo kan er een alternatief perspectief geboden worden op de ervaring van onmacht, die vaak aan lijden verbonden is. En kan mindfulness inzichten bieden die behulpzaam zijn om voorbij het lijden van de ander te kijken.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorS. L. E. van Goelst Meijer (Supervisor) & C. M. Schuhmann (Supervisor)

Cite this

'