De dualiteit van kwetsbaarheid. De rol en invloed van kwetsbaarheid voor IC-verpleegkundige binnen het beroep en de uitoefening, een IPA-studie.

  • K. Jonker

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Niet alleen voor patiënten en naasten is de Intensive Care een indrukwekkende omgeving, dit geldt ook voor verpleegkundigen. IC-verpleegkundigen zijn de focus binnen dit Interpretative Phenemenological Analysis onderzoek, met de focus op kwetsbaarheid. De aanvankelijke definitie van kwetsbaarheid was de mogelijkheid om gewond te raken. Het doel van dit onderzoek was om kwetsbaarheid van IC-verpleegkundigen te leren kennen en deze te plaatsen binnen een kader van normatieve professionaliteit. Negen IC-verpleegkundigen zijn geïnterviewd over hun visie op en ervaringen met kwetsbaarheid. Met behulp van de Interpretative Phenomenological Analyse en Sennetts ambachtelijkheid is er gekeken naar hoe kwetsbaarheid in het beroep en de visie van IC-verpleegkundigen naar voren komt. De analyse laat zien dat openende, kwetsende, beschermende en neutrale factoren een rol spelen in hoe en of de kwetsbaarheid tot uiting komt. Emotionele en technische kwetsbaarheid zijn gevonden in de empirie, hetgeen in de literatuur zeer beperkt naar voren is gekomen. Het onderscheid maken tussen deze vormen van kwetsbaarheid is nodig voor zorgverleners, omdat de kwetsbaarheid van zorgverleners fundamenteel anders is dan die van zorgontvangers. In de literatuur rondom kwetsbaarheid wordt kwetsbaarheid primair gesitueerd bij de zorgontvanger, dit onderzoek vormt hier een uitzondering op. In de praktijk vraagt het bespreken van kwetsbaarheid en de mogelijkheid tot kwetsbaar opstellen om veiligheid binnen het werk en binnen het team. Deze veiligheid is een mogelijkheidsvoorwaarde om kwetsbare situaties aan te gaan en te bespreken.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorW. Seekles (Supervisor) & N. L. Immler (Supervisor)

Cite this

'