De eerste sekse in de derde helft.
: Een onderzoek naar de invloed van mannelijkheidsnormen op eenzaamheid onder jonge mannen die sporten in teamverband.

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Date of Award15 Jul 2023
Original languageEnglish
SupervisorAnja Machielse (Supervisor) & A. C. (Caroline) Suransky (Supervisor)

Cite this

'