De goddelijke hoer: Bataille's interventie in het discours over vrouwelijke seksualiteit

  • Joanne Veluwenkamp

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Seksualiteit is een fundamenteel onderdeel van het menselijke leven, en krijgt afhankelijk van tijd, plaats en cultuur betekenis. Volgens de franse filosoof Georges Bataille (1897-1962) staat menselijke seksualiteit, wanneer het niet slechts de voortplanting betreft, in het teken van geweld, dood en grensoverschrijding. Met zijn theorie over erotiek biedt hij een fascinerende visie op de omgang van de mens met haar seksualiteit. De verschillende taboes en verboden rondom seksualiteit zijn volgens hem een belangrijke voorwaarde voor het beleven van erotiek. Bataille pleit daarom niet voor een algehele opheffing van het seksuele verbod aangezien menselijke seksualiteit zich, volgens hem, voortdurend op het grensgebied tussen handhaving en overtreding van het verbod bevindt. Na de seksuele revolutie en de opkomst van het feminisme heeft zich een aantal belangrijke veranderingen voorgedaan. In wetenschap, literatuur, kunst en media krijgt seksualiteit meer belangstelling, ontstaan er vrijere omgangsvormen en met de opkomst van verschillende media ontstaat er nu ook een nieuwe (seksuele) beeldcultuur. We worden dagelijks overspoeld met seksueel getinte beelden, erotische voorstellingen en een nieuwe seksuele taal die weinig verhullend is. Ook voor de seksualiteitsbeleving van de vrouw is er, na de opkomst van het feminisme, het één en ander veranderd. Hedendaagse vrouwen hebben de mogelijkheid gekregen om hun eigen seksualiteit te ontwikkelen en verder te verdiepen. Deze ontwikkeling is echter ook onderhevig aan stevige (feministische) kritieken die de huidige verbeelding of representatie van vrouwelijke seksualiteit geenszins bevrijdend vinden. Vanuit mijn herkenning in deze kritieken en mijn fascinatie voor de theorie over erotiek van Bataille ben ik in dit afstudeeronderzoek op zoek gegaan naar mogelijkheden om oude en nieuwe verbeeldingsstrategieën, met betrekking tot vrouwelijke seksualiteit, een nieuwe betekenisgeving en bestaandsgrond te verlenen. Ik heb dit gedaan door Bataille’s theorie over erotiek te laten interveniëren in een, door mij strategisch geselecteerd, discours over vrouwelijke seksualiteit. Uit dit exploratieve literatuuronderzoek is gebleken dat Bataille’s intrigerende visie op erotiek en de houding van de mens ten aanzien van haar seksualiteit, waardevolle inzichten kan bieden voor de wetenschappelijke kennis over (vrouwelijke) seksualiteit en de betekenisgeving daarvan.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorL. ten Kate (Supervisor) & W. Los (Supervisor)

Cite this

'