DE GROTE VACCINATIEPRESSIE
: Een narratief onderzoek naar het besluitvormingsproces rondom coronavaccinatie onder ziekenhuisverpleegkundigen

  • Ide van der Wal

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Anno 2021 staan de Nederlandse ziekenhuisverpleegkundigen voor een keuze: wel of geen coronavaccinatie? Vanuit de maatschappij wordt de druk op de ziekenhuisverpleegkundigen opgevoerd, tevens spelen onzekerheden rondom coronavaccinatie een rol. Uit literatuuronderzoek naar het besluitvormingsproces van verpleegkundigen omtrent de jaarlijkse griepprik blijkt dat verpleegkundigen in de keuze een spanning ervaren tussen het recht op zelfbeschikking en gevoelde verantwoordelijkheden. In dit zorgethische onderzoek wordt het besluitvormingsproces rondom coronavaccinatie van de Nederlandse ziekenhuisverpleegkundigen onderzocht middels een narratieve analyse welke in kritische dialoog wordt gebracht met het theoretisch kader.
De komst van de coronacrisis heeft een groter bewustzijn gecreëerd ten aanzien van kwetsbaarheid: iederéén is kwetsbaar. De verpleegkundigen verschillen sterk van mening als het gaat om de vraag voor wie zij het vaccin nemen. Het gebrek aan wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat je een ander niet meer zou kunnen besmetten na coronavaccinatie is daarbij een belangrijke factor. In drie narratieven komt een binaire oppositie naar voren: verpleegkundigen die zich wél laten vaccineren nemen per definitie meer verantwoordelijkheid voor hun (kwetsbare) patiënten dan verpleegkundigen die zich niet laten vaccineren. Dit is wat Van Nistelrooij & Leget (2017) het grijze gebied noemen: het denken in binaire opposities doet geen recht aan de complexiteit en contextualiteit van zorgpraktijken.
Tot slot beperken de verantwoordelijkheden zich niet enkel tot de ziekenhuisverpleegkundigen. Ze hebben betrekking op alle burgers in de samenleving en op het landsbestuur.
Date of Award15 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorPieter Dronkers (Supervisor) & Adrienne D. de Ruiter (Supervisor)

Cite this

'