De inbedding van e-participatieplatforms in Nederlandse gemeenten
: Een kwalitatieve studie naar de barrières en drivers die participatieprofessionals tegenkomen bij het inbedden van e-participatieplatforms in hun gemeenten

  • Zappa van der Ven

Student thesis: Master's Thesis: BKS

Abstract

Deze thesis onderzoekt de organisatorische en institutionele aspecten van e-participatieplatforms in Nederlandse gemeenten. Het betreft een exploratief, kwalitatief onderzoek E-participatie wordt steeds vaker beschouwd als een beloftevolle benadering om burgerparticipatie te stimuleren en te diversifiëren, zijn de daadwerkelijke uitkomsten gemengd en vaak teleurstellend. Dit onderzoek onderzoekt de organisatorische en institutionele omgeving waarin e-participatieplatforms opereren, in het licht van dat het falen vaak aan deze context gerelateerd wordt.
Door gebruik te maken van een literatuurstudie en casestudies, identificeert deze studie de belangrijkste drivers en barrières voor de institutionalisering van e-participatieplatforms. Het onderzoek vindt plaats in de context van een groeiende nadruk op digitale democratie, waarbij e-participatieplatforms worden gezien als potentiële oplossingen voor de tekortkomingen van traditionele participatiemethoden.
Deze studie draagt bij aan het vullen van een hiaat in de literatuur rondom de organisatie en institutionalisering van e-participatieplatforms in Nederland en biedt praktische aanbevelingen voor Nederlandse gemeenten om (e-)participatie beter te organiseren.
Date of Award25 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorMelissa J. Sebrechts (Supervisor) & Menno E. A. Hurenkamp (Supervisor)

Cite this

'