De kracht van het schoonheidsideaal
: Een kwalitatief onderzoek naar schoonheidsidealen op sociale media en hoe deze de dagelijkse praktijken van vrouwelijke studenten beïnvloedt

  • Jade Suijs

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Uiterlijk speelt in de huidige maatschappij een belangrijke rol en is een doorslaggevende bron van identiteit en betekenis geworden. Voor vrouwen is het moeilijk om te voldoen aan onrealistische schoonheidsidealen die worden geportretteerd op sociale media. Daarnaast wordt schoonheid gepresenteerd als de norm, wat maakt dat vrouwen die hier niet aan kunnen voldoen als ondergeschikt kunnen worden gezien. Schoonheidsidealen, die tegenwoordig veelvuldig verspreid worden via sociale media, vormen hoe wij naar onszelf en naar anderen kijken. Vrouwen proberen door middel van schoonheidspraktijken de schoonheidsidealen waar te maken. Dit onderzoek richt zich op schoonheidspraktijken gedefinieerd door Bartky (1990) als de cosmetische en dieet-praktijken die vrouwen dagelijks uitvoeren en als noodzakelijk zien om in het openbaar te verschijnen. In dit onderzoek beoog ik de volgende hoofdvraag te beantwoorden: Hoe spelen de schoonheidsidealen die worden gedeeld op sociale media een rol in de dagelijkse schoonheidspraktijken van vrouwelijke studenten?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn semi-gestructureerde interviews gehouden in combinatie met beeldmateriaal van vrouwelijke schoonheidsidealen. Uit de interviews blijkt dat schoonheidspraktijken ervoor zorgen dat de identiteit van de vrouw zich kan vormen. Ook hebben de respondenten een zelf-objectiverende blik, die voortkomt uit de internalisatie van het schoonheidsideaal. Dit zorgt ervoor dat de respondenten schoonheidspraktijken uitvoeren. Als laatste zorgt het onderdrukkende karakter van het hegemonische schoonheidsideaal ervoor dat vrouwen druk voelen om schoonheidsidealen uit te voeren. Om tegen dit onderdrukkende karakter op te boksen worden schoonheidspraktijken ook uitgevoerd uit empowerment en selfcare.
Date of Award26 Feb 2023
Original languageDutch
SupervisorIsolde de Groot (Supervisor) & Melissa J. Sebrechts (Supervisor)

Keywords

  • Schoonheidsideaal
  • sociale media
  • feminisme
  • internalisatie
  • identiteit
  • normalisatie

Cite this

'