De kunst van goed samenleven

  • T.M. Blaauw

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie onderzoek ik de vraag: In welke mate dragen culturele instellingen in Amsterdam bij aan sociale cohesie in tijden van voortgaande segregatie en zo ja, welke rol heeft kunst, gezien vanuit een humanistisch perspectief, daarin? Het antwoord krijgt in deze scriptie vorm doormiddel van een theoretisch en een kwalitatief onderzoek. In het theoretisch onderzoek is er geput uit sociaal wetenschappelijke en filosofische literatuur. Voor de praktische kennis is er in deze scriptie onderzoek gedaan bij vier culturele instellingen uit Amsterdam. Uit het onderzoek is gebleken dat culturele instellingen de problemen die ten grondslag liggen aan sociale segregatie niet kunnen oplossen. Hierdoor is een fundamentele bijdragen aan meer sociale cohesie niet aan de orde. De instellingen kunnen wel, als er aan enkele basisvoorwaarden worden voldaan, doormiddel van de inzet van podiumkunsten en de randprogrammering, op meer microniveau, tussen groepen en mensen in de stad, een verbindende werking hebben.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorH. A. Alma (Supervisor) & R. G. A. Kaulingfreks (Supervisor)

Cite this

'