De mens: kwetsbaar en krachtig
: Een onderzoek naar verscheidene visies op de toename van psychische problematiek onder jongvolwassenen

 • Mariëlla Feenstra

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze masterscriptie is een theoretisch onderzoek naar de therapeutische visie en de visie van de positieve psychologie op de toename van psychische problemen onder jongvolwassenen in Nederland en evalueert deze vanuit een humanistisch perspectief. In de moderne westerse maatschappij waarin hedendaagse jongvolwassenen leven ervaren zij uitdagingen zoals de blootstelling aan extreme ideaalbeelden op sociale media, het maakbaarheidsideaal waarin wordt gestreefd naar succes en de zelfstandige vormgeving van het bestaan zonder levensbeschouwelijke houvast. Jongvolwassenen ervaren in toenemende mate psychische klachten zoals stress, prestatiedruk, perfectiedrang, angst en depressie. Binnen de therapeutische benadering worden deze psychische klachten opgevat als individuele ziekten en daardoor wordt een kwetsbaar mensbeeld teweeggebracht. Tevens beïnvloedt de integratie van psychologische theorieën en taalgebruik in het alledaagse leven opvattingen van normaal en abnormaal gedrag en daarmee ook hoe mensen anderen en zichzelf zien. Daarentegen pleit de positieve psychologie voor het benadrukken van de positieve kant van de mens, waarbij krachtige eigenschappen en deugden worden versterkt middels het onderwijs, om psychische problemen te voorkomen. Zowel Ecclestone als de positieve psychologie en het humanisme concluderen dat de moderne maatschappij een voedingsbodem voor psychische problemen is wegens het gebrek aan zingeving, wat nodig is voor jongvolwassenen om zich tot de wereld te kunnen verhouden.
Date of Award11 Sept 2023
Original languageDutch
SupervisorSimon van der Weele (Supervisor) & Doret J. de Ruyter (Supervisor)

Keywords

 • therapeutische benadering
 • positieve psychologie
 • psychische problemen
 • humanisme
 • jongvolwassenen
 • onderwijs
 • kwetsbaarheid
 • kracht
 • mensbeeld
 • zingeving

Cite this

'