De (on)dragelijke lichtheid van dementie; Wat humor kan betekenen in de zorgrelatie met de mens met dementie

  • van der K. Linden

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In de zorg voor de mens met dementie krijgen zorgverleners dagelijks te maken met lichamelijke afhankelijkheid, lijden, geestelijke achteruitgang en uiteindelijk ook de dood. Dementie roept vaak een beeld op van pijnlijke, ongemakkelijke, soms zelfs weerzinwekkende situaties, waardoor er een sfeer van opgelatenheid en taboe rondom de ziekte ontstaat. Binnen dit geschetste plaatje is er weinig ruimte voor het gebruik van humor binnen deze zorgsituaties en het verkrijgen van lichtheid in de zorgrelatie met de mens met dementie. Ook in de zorgethiek is er nog weinig aandacht voor wat humor kan betekenen voor relationele afstemming en goede zorg. Deze thesis verkent het begrip humor en komt uiteindelijk op een breder kader waarin humor wordt beschouwd als een manier waarop luchtigheid wordt gegeven in de relatie met de mens met dementie. Dit gebeurt niet alleen door het gebruik van humor, maar ook door het opheffen van spanningen en taboes, door alles wat er op de lachspieren werkt, maar ook door speelsheid en lichtheid. Via de close looking methode zijn er twee documentaires geanalyseerd waarin twee vrouwen met dementie worden gevolgd. De documentaires laten een duidelijk verschil zien in het gebruik van humor en wat het brengen van luchtigheid kan betekenen voor de zorgrelatie. Mariette heeft een zware toonzetting, waarin bijna geen lichtheid doorsijpelt. Alleen Mariette zelf en verzorgster Sophie zorgen voor enige luchtigheid. Mum and me daarentegen heeft een vrolijke uitstraling, waarin dochter Sue, kleindochter Holly en grootmoeder Ethel de grootste pret met elkaar hebben. Door deze vergelijking en het interpreteren en analyseren van verschillende scènes ontstaat er inzicht op wat de meerwaarde van humor kan zijn binnen de zorgrelatie en bijbehorende zorghandelingen en daarmee veel kan betekenen voor het geven van goede zorg. Trefwoorden: humor, luchtigheid, dementie, lichtheid, zorgrelatie, close looking, documentaires Mum and me en Mariette
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorA.J. Baart (Supervisor) & F. J. H. Vosman (Supervisor)

Cite this

'