De spirituele dimensie in een palliatief team.

  • de la Jan Hayze

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit empirische onderzoek heb ik me gericht op hoe de spirituele zorg gestalte krijgt in een palliatief team in een academisch ziekenhuis. Behandelaars kunnen bij een dergelijk team terecht voor advies over een vraagstuk bij een palliatieve patiënt. Van dit multidisciplinaire team maakt ook een geestelijk verzorger deel uit om zorg te dragen voor het spirituele aspect van de palliatieve zorg. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit aspect voor de ernstig zieke patiënt van belang is. Deze patiënten willen als een compleet mens gezien worden, met de spirituele dimensie als een onlosmakelijk onderdeel. Een ruime meerderheid van de geïnterviewde geestelijk verzorgers en de coördinatoren van palliatieve teams is van mening dat er onvoldoende aan de behoefte aan spirituele zorg van de palliatieve patiënt voldaan wordt. Uit dit onderzoek komen hiervoor een drietal redenen naar voren. Ten eerste de dominantie van het medische denken en handelen in de palliatieve zorg, ten tweede de onbekendheid bij de zorgverlener met de inhoud van de spirituele dimensie en ten slotte de weerstand die in de huidige Nederlandse samenleving bestaat tegen de benaming van deze dimensie. De associatie met zweverigheid en met religie is de oorzaak van deze weerstand en staat een eenduidige acceptatie van het woord ‘spiritueel’ in de weg. Lees voor de aanbevelingen het onderzoek.
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorC. W. Anbeek (Supervisor) & W. van der Vaart (Supervisor)

Cite this

'