De straathumanist. Een kwalitatief onderzoek naar de verhouding tussen humanistisch geestelijke verzorging, zingeving en de leefwereld van dak- en thuislozen.

  • D. Ringlever

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dak- en thuisloosheid wordt regelmatig gereduceerd tot een praktisch probleem, waarbij de hulpverlening zich richt op praktische en eventueel psychische problematiek. In het werkveld van humanistisch geestelijke verzorging is de doelgroep dak- en thuislozen ook nog tamelijk onbekend. De aanname dat dak- en thuislozen geen tijd, zin of ruimte hebben voor zingeving wordt ondersteund door de literatuur. Grootschalig onderzoek naar dak- en thuisloosheid richt zich met name op psychische en praktische problemen en uit de welbekende piramide van Maslow (1943) blijkt dat dak- en thuislozen geen behoefte hebben aan zingeving. In dit kwalitatief exploratief onderzoek zijn de zeven zinbehoeften van Peter Derkx (2011) gekoppeld aan de piramide van Maslow, en is door middel van zeventien interviews met dak- en thuislozen in kaart gebracht welke zingevingsthema’s er leven onder dak- en thuislozen, hoe hun leefwereld eruit ziet en welke behoefte ze hebben aan geestelijke verzorging. Hierbij is ook onderzocht welke manier van benaderen het beste past bij deze doelgroep. De resultaten laten zien dat dak- en thuislozen met verschillende existentiële en fundamentele vragen kampen, maar ook een zekere gekwetstheid bij zich dragen. Hierdoor hebben ze richting de hulpverlening een vermijdende aard, wat een outreachende manier van contact maken vraagt.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorA. W. Braam (Supervisor) & N. L. Immler (Supervisor)

Cite this

'