De tuinman van Attila, Een verkennend onderzoek naar de positie van de mens tussen goed en kwaad en de gevolgen daarvan voor het humanistisch mensbeeld

  • Harm Schoonekamp

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Een verkennend onderzoek naar de positie van de mens tussen goed en kwaad en de gevolgen daarvan voor het humanistisch mensbeeld. Waarom is er kwaad op de wereld? Deze vraag heeft de mensheid altijd al gefascineerd. De theologie heeft zich veel met deze vraag beziggehouden. De theologische vraag was: Als God almachtig en algoed is, waarom stopt Hij het kwaad dan niet? Vooral in tijden van rampspoed, (de uitbraak van ziekten, de aardbeving van 1755) werd stilgestaan bij deze vraag. Maar de gebeurtenissen van de 20e eeuw (twee wereldoorlogen, totalitarisme, etnisch geweld) hebben ons er bewust van gemaakt dat het kwaad vooral een sociaal probleem is. De mens moet in de spiegel kijken voor een antwoord op de vraag naar de oorsprong van het kwaad. Het humanisme gaat uit van een optimistisch mensbeeld. Maar is het wel mogelijk vast te houden aan een optimistisch mensbeeld als er zoveel kwaad in de wereld is? De humanistieke vraag is: Als de mens een rationeel, autonoom denkend en moreel wezen is, waarom stoppen we het kwaad dan niet?
Date of Award1 Jan 2010
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Duyndam (Supervisor) & L. ten Kate (Supervisor)

Cite this

'