De (waan) zin van wederkerigheid. Een participatief actieonderzoek naar het belang en de betekenis van wederkerigheid bezien in het licht van goede zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

  • Karijn Aussems

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
SupervisorA. R. Niemeijer (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'