De winst van waarden

  • van der Rozanne Veur

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Aan de hand van de humanistieke denkers Harry Kunneman, Hanna Arendt, Rosi Braidotti en Martha Nussbaum, laat ik zien dat sinds de Verlichting de focus binnen onze samenleving en de manier waarop we organiseren is doorgeschoten naar een technischrationele manier van kijken naar de mens en de wereld om ons heen. Waardoor we leven in een samenleving waarin alles draait om economische groei en gewin voor de aandeelhouder. Hieruit spreekt de normatieve noodzaak van humanisering binnen organisaties. Vervolgens heb ik ander een discours onderzocht dat kritisch naar de huidige inrichting van onze samenleving en organisaties kijkt. Namelijk het Rijnlandse gedachtegoed, wat zich met de principes vertrouwen, verbinding, vakmanschap en inspiratie profileert tegenover de dominante Angelsaksische manier van organiseren doormiddel van regels en controle. En heb ik gekeken wat deze uitgangspunten beteken voor de onderwijssector. Tot slot maak ik een vergelijking tussen het Rijnlandse en humanistieke discours om te zien waar deze elkaar ontmoeten of juist verschillen. Deze scriptie is een pleidooi voor de waardering morele vragen binnen de organisatie en het handelen van professionals, managers en bestuurders. Het is een normatieve oproep tot zelfverantwoordelijkheid en dialoog om op zoek te gaan naar antwoorden op de vraag naar wat goed organiseren inhoudt voor de mens, samenleving en aarde. Hiermee wil ik de focus herschikken naar de menselijke maat en moreel kapitaal, dat is de winst van waarden.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorA. J. J. A. Maas (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'