De zin van alledaagse ontmoetingen in het publieke domein

  • Corrie Kreuk

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De zin van alledaagse ontmoetingen in het publieke domein In deze scriptie onderzoek ik hoe existentiële zingeving in alledaagse ontmoetingen tussen twee wijkpastors en mensen in de marge in het publieke domein vorm krijgt. Het doel van dit onderzoek is om aanknopingspunten te bieden voor humanistisch geestelijk werk en te verkennen of een kleine verhalenbenadering mogelijkheden biedt om bij te dragen aan existentiële zingeving in alledaagse ontmoetingen met mensen in de marge in het publieke domein. In de literatuurstudie geef ik een korte beschrijving van humanistisch geestelijk werk en wijkpastoraal werk. Daarnaast zet ik uiteen wat er verstaan kan worden onder zingeving, een grote en kleine verhalenbenadering en het publieke domein als lokale werkcontext voor humanistisch geestelijk werk. Vervolgens illustreer ik in een empirisch narratief onderzoek aan de hand van micronarratieven met kenmerken van het kleine verhaal hoe zinvolle ontmoetingen in het publieke domein vorm krijgen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het publieke domein en de presentiemethode wezenlijke mogelijkheden bieden aan (humanistisch) geestelijk werkers om in contact te komen met mensen in de marge. De wijkpastors droegen bij aan existentiële zingeving van deze mensen middels een beleefd oplettende houding, laag distante en subtiele omgangsvormen en een actieve houding. Het kleine verhaal bleek een vruchtbare manier om aansluiting te krijgen bij deze mensen. Tot slot ga ik in op hoe humanistisch geestelijk werkers hun werkmethoden en werkterrein middels deze inzichten kunnen uitbreiden. Deze uitbreiding vergt aanvullend onderzoek binnen de humanistiek over het publieke domein als werkcontext en ontwikkeling van een kleine verhalenbenadering als werkmethode.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorA. Sools (Supervisor), C. M. Schuhmann (Supervisor) & B. Lugten (Supervisor)

Cite this

'