De zwarte stem aan het woord: over het humanisme van James Baldwin.

  • van der H. Meulen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Titel: De zwarte stem aan het woord: over het humanisme van James Baldwin Hoofdvraag: Kan de zwarte schrijver James Baldwin op basis van zijn geschreven (non-fictie)werk over racisme gezien worden als een humanistische voorbeeldfiguur? Opzet: Met kwalitatieve thematische analyse zijn de essays van de Amerikaanse zwarte schrijver James Baldwin (1924-1987) geanalyseerd op de aanwezigheid van humanistische kernwaarden, met als doel om te onderzoeken of James Baldwin als humanistische voorbeeldfiguur zou kunnen fungeren. Aanleiding: Het binnen het humanisme ontbreken van niet-witte voorbeeldfiguren en gebrek aan aandacht voor racisme. Resultaten: Uit de essays van James Baldwin blijken in ruime mate de humanistische kernwaarden vrijheid, verantwoordelijkheid, menselijke (gelijk)waardigheid, zelfontwikkeling, dialoog en kritiek te spreken. Baldwins humanisme onderscheidt zich vooral van het gangbare humanistische discours door zijn grote nadruk op het negatieve: het ontbreken, de schending en/of (al dan niet moedwillige) ontkenning en ontwijking van humanistische waarden. Baldwins werk toont de grote negatieve impact van racisme en raciale ongelijkheid op alle humanistische waarden, maar het meest op zelfontwikkeling, zowel bij slachtoffers (negatief zelfbeeld) als bij daders (witte onschuld). Tegelijkertijd presenteert Baldwin zelfontwikkeling – in het bijzonder zelfonderzoek, zowel voor individu als maatschappij – als belangrijkste middel om racisme en raciale ongelijkheid te bestrijden. Conclusie: James Baldwin kan – in de traditie van kritisch humanisme – zeker als humanistische voorbeeldfiguur gezien worden.
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
SupervisorH. Laceulle (Supervisor) & A. Ljamai (Supervisor)

Cite this

'