Discussies in de klas ten tijde van maatschappelijke onrust. Een onderzoek naar de betekenis van polarisatie voor het voeren van klassendiscussies over controversiële issues

  • M. Verduijn

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie staat de vraag naar de betekenis van culturele en levensbeschouwelijke polarisatie op het kunnen voeren van klassikale discussies over controversiële issues centraal, waarbij de Nederlandse context het uitgangspunt vormt. Aanleiding voor deze scriptie is de oproep van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om in het kader van burgerschapsvorming controversiële issues te bespreken in de klas en de signalen vanuit het onderwijs dat het voeren van dergelijke discussies ernstig wordt bemoeilijkt door polarisatie. Deze scriptie start met een verkenning van de huidige context waarin culturele en levensbeschouwelijke polarisatie in Nederland plaatsvindt en met behulp van sociaal wetenschappelijke literatuur is in beeld gebracht uit welke centrale kenmerken deze culturele en levensbeschouwelijke polarisatie bestaat. Vervolgens is aan de hand van literatuur over burgerschapsvorming een drietal condities besproken met haar onderliggende elementen die aan de basis liggen voor het kunnen voeren van een goede klassikale discussie over controversiële issues. Door deze resultaten te verbinden met de centrale kenmerken van culturele en levensbeschouwelijke polarisatie wordt geconcludeerd dat de huidige polarisatie vooral de bereidheid raakt van de leerlingen en de docent. Het gaat hierbij om de bereidheid van de Turks- en Marokkaans- Nederlandse moslimleerlingen en de autochtone Nederlandse leerlingen om in de discussie naar elkaar te willen luisteren, maar ook de bereidheid van de docent om positie in te nemen naast leerlingen die er andere waardeoriëntaties op na houden dan hem.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorI. de Groot (Supervisor) & S. L. E. van Goelst Meijer (Supervisor)

Cite this

'