Een eetlepel houding en een snufje methodiek: Een onderzoek naar de houding van de geestelijk begeleider en hoe deze zich verhoudt tot methodiek, met als vertrekpunt het werk van Elly Hoogeveen

  • Ellen Breeschoten

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Aan de hand van het werk van Elly Hoogeveen, jarenlang raadsvrouw met name in de zorg, wordt de houding van de geestelijk begeleider onderzocht en wordt gekeken hoe deze houding zich verhoudt tot het denken over methodiek. Gedurende mijn stages bij justitie en in de psychiatrie ben ik geïnteresseerd geraakt in hoe deze twee begrippen zich binnen het beroep tot elkaar verhouden en kreeg ik het idee dat ik voor mezelf moest uitzoeken wat voor mij de juiste verhouding is om het werk van geestelijk begeleider te kunnen doen. Ik heb gekozen voor het werk van Elly Hoogeveen als uitgangspunt omdat zij voor mij wat betreft haar toegewijde houding en aandacht een voorbeeld vormt voor de manier waarop de geestelijk begeleider met patiënten om zou moeten gaan. Zij benadrukte ook het belang van de grondhouding en in het verlengde ervan stelde zij het gebruikelijke methodiekdenken onder kritiek. Aan de hand van het werk van Elly Hoogeveen worden haar denken over houding en methodiek in de geestelijke begeleiding gelegd naast het werk van anderen, die zich anno 2012 met het vak van humanistisch geestelijke begeleiding bezighouden. Het betreft werk en ideeën van praktijkwerkers en van wetenschappers verbonden aan de UvH, die Elly Hoogeveen als docent hebben gekend en/of haar werk kennen. Er is gebleken dat de verhouding tussen houding en methodiek afhangt van de voorkeur van de persoon van de geestelijk begeleider/wetenschapper. De nadruk wordt doorgaans gelegd op óf houding, óf methodiek. In mijn scriptie pleit ik voor het ontwikkelen van een werkwijze die ervoor zorgt dat houding en methodiek meer worden geïntegreerd. Juist houding loopt het gevaar door intellectualisering en een vergrote vraag naar doelgerichtheid en efficiëntie in de verdrukking te komen.
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorTon Jorna (Supervisor)

Cite this

'