Een eigen home?! Ervaringen van bestuursleden van belangenvereniging KBO-Brabant.

  • Pauline Cozijnsen

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Het doel van deze thesis is inzicht verschaffen in de ervaringen van bestuursleden van Afdelingen van KBO-Brabant met een ‘eigen home’. Intern kan KBO-Brabant dit inzicht gericht verder uitwerken. Daarnaast geeft het stof tot nadenken over de toenemende ouderenzorg. Geprobeerd is antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: Hoe wordt het hebben van een ‘eigen home’ gewaardeerd door bestuursleden van KBO-B met en zonder home, en welke doorwerking denken zij dat het ‘eigen home’ heeft? Dit exploratieve onderzoek is een kwalitatief empirisch zorgethisch onderzoek, gebruik makend van focusgroepen en een breed uitgezette enquête. De resultaten geven een hoofdzakelijk positief beeld weer ten aanzien van de ervaringen omtrent een ‘eigen home’. In dit beeld komen een aantal zaken naar voren waar de belangenvereniging KBO-Brabant bij stil moet staan. De bestuursleden spreken vanuit verschillende situaties, wat de wensen en behoeften per Afdeling beïnvloed. Naast het beeld van de ervaringen worden de onderliggende waarden besproken in het licht van goede zorg. Vrijheid en gelijkheid, aandachtigheid, verantwoordelijkheid en competentie staan hier centraal. Concluderend blijkt het nadenken over een ‘eigen home’ binnen KBO-Brabant complex in elkaar te steken. De ervaringen zijn enigszins divers en vanuit de positie van de bestuursleden verschillend te benaderen. Het ‘eigen home’ is een kwestie van maatwerk.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorC. J. W. Leget (Supervisor) & M. A. Goossensen (Supervisor)

Cite this

'