Een horizontale benadering van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland
: Dankbaarheid, compassie en gastvrijheid in het (kritische) licht van gelijkwaardigheid

  • Kerim ter Voert

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie zal worden onderzocht hoe vluchtelingen en asielzoekers in Nederland op (meer) humane wijze benaderd zouden kunnen worden. De graadmeter voor deze humane benadering is gelijkwaardigheid, en daaraan gerelateerd menselijke waardigheid. Aan de hand van verschillende filosofische, academische en literaire werken zullen drie concepten die een (veel voorkomende) morele grondhouding ten aanzien van vluchtelingen en asielzoekers vertegenwoordigen worden belicht vanuit gelijkwaardigheid: dankbaarheid, compassie en gastvrijheid. Deze in essentie positieve concepten vormen enerzijds emotionele drijfveren die tot handelen aanzetten, anderzijds houden ze bestaande hiƫrarchische, verticale verhoudingen in stand en zijn ze onverenigbaar met gelijkwaardigheid. Door de verschillende aspecten die in deze concepten besloten liggen een gezicht te geven, poogt deze scriptie meer nuance aan te brengen in de wijze waarop op dit moment in Nederland vluchtelingen en asielzoekers veelal worden benaderd en de verwachtingen die daarop aansluitend aan hen worden gesteld. Uiteindelijk zou er meer oog mogen zijn voor gelijkwaardigheid, voor horizontale relaties waarin zowel ruimte is voor verantwoordelijkheid als wederkerigheid. Een manier om hier ruimte voor te creƫren, is door de geleefde ervaring van vluchtelingen en asielzoekers voorop te stellen. Bovendien zal de toepassing van een postkoloniale lens eraan bij kunnen dragen een kritisch licht te schijnen op vastgeroeste patronen en denkwijzen die weinig ruimte laten voor gelijkwaardigheid.
Date of Award20 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorNicole L. Immler (Supervisor) & Margot Joris (Supervisor)

Keywords

  • vluchtelingen
  • asielzoekers
  • gelijkwaardigheid
  • postkolonialisme
  • compassie
  • gastvrijheid
  • wederkerigheid
  • geleefde ervaring

Cite this

'