Een humanistische oplossing voor het milieuprobleem?

  • (Susan) S.G.H. Hakvoort

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit afstudeeronderzoek heb ik drie dingen gedaan. Als eerste heb ik de volgende vraag beantwoord: Wat is de officiƫle visie van het Humanistisch Verbond en van humanistische denkers binnen en buiten het HV, op de omgang met milieu en zijn deze visies in de loop van de tijd veranderd? Vervolgens heb ik het gevonden antwoord op deze onderzoeksvraag besproken en als derde heb ik op basis van dit antwoord een voorzichtige aanzet voor een humanistische oplossing van het milieuprobleem gegeven. De belangstelling van het HV voor de milieuproblematiek heeft vrijwel gelijk gelopen met de maatschappelijke belangstelling voor het milieuprobleem: was er veel maatschappelijke belangstelling, dan besteedde het HV er ook veel aandacht aan. Los daarvan zijn er een aantal humanistische denkers geweest die het milieuprobleem, en dan met name de oplossing ervan, hebben bestudeerd. De oplossing die daaruit naar voren komt, en dus humanistisch genoemd kan worden, betreft vooral een mentaliteitsverandering. Dit is echter een oplossing op lange termijn, maar het probleem is zo dringend dat er op korte termijn iets anders moet gebeuren. Op korte termijn kan het systeem dat de milieuproblemen heeft veroorzaakt (de combinatie van wetenschap, kapitalisme en technologie) ingezet worden bij het werken aan een oplossing. Dit systeem is namelijk zo efficiƫnt en doelgericht dat het de snelste manier is om een bepaald doel te bereiken. Duidelijk is echter ook dat deze oplossingen op een wereldwijde schaal moeten worden toegepast. Een voorwaarde voor het slagen van deze oplossingen is dat de ongelijke verdeling van arm en rijk over de wereld tegelijkertijd ook moet worden aangepakt en er gewerkt moet worden aan een evenwichtigere verdeling van de welvaart.
Date of Award1 Jan 2007
Original languageAmerican English
SupervisorP. H. J. M. Derkx (Supervisor) & T.J. Kochetkova - Meira (Supervisor)

Cite this

'