Een lege ruimte. Bijdrage aan een nieuw politiek perspectief voor de hedendaagse humanistiek

  • G.F. Huizinga

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Doel van deze scriptie is bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuw politiek perspectief voor de hedendaagse humanistiek. Aanleiding zijn de overheersende kleine waarden in de samenleving, aldus Harry Kunneman, bestaande uit een beperkend economisch discours en een doorgeslagen autonomie. De hedendaagse humanistiek staat volgens hem dientengevolge voor de uitdaging om ingangen te vinden naar een ‘grotere waardenruimte’. De hypothese van deze scriptie is dat het (toeschouwen van) theater een ingang hiertoe biedt. Hiervoor wordt allereerst het denken van Kunneman verder uitgelicht. Vervolgens wordt het denken van Kees Vuyk, in het bijzonder zijn idee van de ‘betrokken toeschouwer’ en dat van Jacques Rancière over esthetiek en politiek, in het bijzonder zijn idee van de ‘geëmancipeerde toeschouwer’ onderzocht. Deze literatuurstudie wordt vervolgd door een analyse van het theaterstuk Book Burning door theatermaker Pieter de Buysser en beeldend kunstenaar Hans op de Beeck. Het denken van Rancière en de voorstelling Book Burning resulteren in een voorstel voor een kritische wending van het idee van een grotere waardenruimte. Deze is gelegen in, kort gezegd, ‘een lege ruimte’ waardoor een nieuwe constellatie van het zichtbare, hoorbare, mogelijke en denkbare kan ontstaan. Sleutelwoorden: politiek, humanistiek, theater, betrokkenheid, emancipatie, toeschouwer, Kunneman, Vuyk, Rancière, Book Burning
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorR. G. A. Kaulingfreks (Supervisor) & H. A. Alma (Supervisor)

Cite this

'