Een theoretisch afstudeeronderzoek naar de relatie tussen de theorieën van Freud en Jung en de visie op de Grieks mythologische archetypen van Bolen

  • Anna Majoor

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit onderzoek draagt bij aan het begrip van archetypen en hun veronderstelde rol in de menselijke psyche, evenals aan de discussie over genderstudies en de empowerment van vrouwen. Het biedt inzicht in de manier waarop de theorieën van Jung, Freud en Bolen elkaar aanvullen en van elkaar verschillen ten aanzien van hun onderzoek naar de complexe dynamiek van de menselijke psyche en de betekenisvolle symboliek die daarin zou kunnen spelen.
Zowel Freud als Bolen gaan uit van het belang van het onbewuste en de invloed ervan op onze gedachten, gevoelens en gedragingen. Terwijl Freud de Griekse mythologie vooral gebruikt om zijn eigen theorieën te onderbouwen, benadrukken zowel Freud als Bolen beiden het belang van symboliek en mythologie in de psychologie. Jung daarentegen legde meer nadruk op de symboliek en diepere betekenis achter de mythologieën in brede zin, terwijl Bolen specifieke personen identificeert als archetypen binnen de Griekse mythologie. Bolen verkent de verschillende archetypische figuren uit de Griekse mythologie en analyseert hoe ze van toepassing kunnen zijn op de psychologische ontwikkeling en persoonlijke groei.
Bolen, Jung en Freud hebben elk een verschillende visie op vrouwen en gender. Volgens Freud ervaren vrouwen een gevoel van minderwaardigheid vanwege hun vermeende gebrek aan een penis, wat resulteert in zogenaamde castratieangst. Hij zag de vrouwelijke seksualiteit als gecompliceerd en onderdrukt. Ook Jung had een meer traditionele visie op vrouwen en plaatste hen vaak in stereotiepe genderrollen, waarbij ze geassocieerd werden met zorgzaamheid en dienstbaarheid. Bolens theorie is kritisch op het vrouwenperspectief van Freud en Jung en benadert de vrouwelijke psychologie vanuit een feministisch en empowerment perspectief.
Date of Award3 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorFernando Suárez Müller (Supervisor) & Marieke van den Doel (Supervisor)

Cite this

'