Een uur van betekenis

  • van Anita Dalen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Een onderzoek naar rituelen en betekenisgeving en de waarde voor ‘Het Vrije Uur’, de humanistische bezinningsbijeenkomsten in de justitiële inrichtingen. Bezien tegen de achtergrond van de geschiedenis van het Humanistisch Verbond en de levensbeschouwelijke zienswijze van Jaap van Praag. Onder invloed van de Ritual Studies worden rituelen gezien als een aspect van mensen en maatschappij dat zich beweegt tussen traditie en een bepaalde context. Het ritueel spreekt door symboliek een eigen taal en kent betekenis toe aan gebeurtenissen in het leven. Het individu, de sociale groep en het symbolisch betekenissysteem van een ritueel worden van belang geacht om betekenissen toe te kennen aan gebeurtenissen. In deze driehoek worden niet alleen cognitieve functies aangesproken bij de aanwezigen maar ook wordt een geestelijke en lichamelijke respons opgeroepen die bezinnend kan werken. Voor de humanistisch geestelijk verzorger een uitdaging om in een gezamenlijk ritualiseren symbolische rituelen te vinden die van betekenis kunnen zijn.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor) & C. W. Anbeek (Supervisor)

Cite this

'