Een verhaal vertelt. Fictieve verhalen in geestelijke begeleiding

  • Rebekka Roozendaal

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit onderzoek kijk ik welke toegevoegde waarde het gebruik van fictieve verhalen kan hebben in humanistisch geestelijke begeleiding. Aan de hand van auteurs uit de narratieve psychotherapie en bibliotherapie, zoals Olthof & Vermetten, McAdams, McLeod, Hermans en Randall & McKing, onderzoek ik of, en zo ja hoe, een cliënt die geen nieuwe woorden meer kan vinden om zijn situatie tot uitdrukking te brengen met behulp van een fictief verhaal weer een levensverhaal kan construeren. Hiervoor onderzoek ik eerst wat er gebeurd wanneer de cliënt geen nieuwe woorden meer kan vinden om zijn situatie uit te drukken. Vervolgens kijk ik hoe een fictief verhaal kan worden ingezet om de cliënt te helpen zich (weer) bewust te worden van een ervaring, de ervaring onder woorden te brengen en weer samenhang aan te brengen in het levensverhaal. Daarna onderzoek ik hoe een fictief verhaal de cliënt kan uitnodigen om weer vanuit verschillende perspectieven, dynamisch zijn levensverhaal te construeren, waarmee hij (weer) toegang krijgt tot een scala van mogelijke betekenisgevingen. Tenslotte kijk ik of fictieve verhalen ook in humanistisch geestelijke begeleiding kunnen worden gebruikt om het vermogen van de cliënt te activeren tot zingeving, oriëntatie en zelfbestemming.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorC. W. Anbeek (Supervisor) & U. Jansz (Supervisor)

Cite this

'