Een zoektocht naar zingeving.
: Een exploratief onderzoek naar de ervaring van mensen die depressieve gevoelens hebben ervaren

  • Chenjerai Groot-Wassink

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Wereldwijd lijden meer dan 264 miljoen mensen van verschillende leeftijden aan een depressie. Hiernaast is er een groep mensen die niet meegerekend wordt omdat zij geen hulp zoeken. Deze thesis betreft een verkennend onderzoek naar de behoeften en zingevingservaring van mensen die depressieve gevoelens hebben doorgemaakt maar hier geen of pas in een later stadium hulp voor hebben gezocht.
Voor dit onderzoek werden elf mensen geïnterviewd, de interviews zijn getranscribeerd en vervolgens gecodeerd en geanalyseerd met behulp van Atlas-ti. Uit het onderzoek blijkt dat veel respondenten gericht waren op het willen helpen van de ander. Het willen zorgen voor een ander lijkt een voorspeller te zijn van een verhoogde kans op het ontwikkelen van depressieve gevoelens.
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het niet erkennen van de eigen gevoelens, de overtuiging dat je het zelf moet oplossen en te weinig energie redenen zijn om geen hulp te zoeken. Respondenten ervaren een gevoel van leegte en zinloosheid en benoemen voornamelijk het gemis aan verbondenheid en doelgerichtheid. Daarnaast benoemen respondenten de behoefte om gered te worden, de behoefte aan fysiek contact en een luisterend oor.
Respondenten geven aan dat zij wel behoefte hadden aan hulp, maar dat psychologische hulp niet altijd aansloot. Zij hadden meer behoefte aan een gelijkwaardig gesprek waarin zij konden onderzoeken wat hen overkwam. Een geestelijk verzorger kan mogelijk van betekenis zijn voor deze mensen. Een geestelijk verzorger heeft kennis met betrekking tot zingeving, kan actief luisteren en stelt zich gelijkwaardig op ten opzichte van degene met wie hij of zij spreekt. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe deze rol invulling kan krijgen.
Date of Award24 Jan 2021
Original languageDutch
SupervisorC. P. Stalpers (Supervisor) & M. C. J. L. Opdenakker (Supervisor)

Cite this

'