Eenheid te beleven

  • van Una Maarseveen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze scriptie gaat over eenheid. Over de momenten waarop iemand zich verbonden en één voelt met zichzelf, het leven, andere mensen, de omgeving of een activiteit. Momenten waarop een persoon ervaart onderdeel van een groter geheel te zijn. Deze belevingen kunnen speciaal zijn en zo iemands leven veranderen, maar het kunnen ook gewone en dagelijkse belevingen zijn. Vaak komen de eenheidsbelevingen plotseling en onverwachts tot iemand. Maar er kan ook naar toe geleefd worden. Waarbij een persoon steeds meer vanuit en richting eenheid leeft, zich als het ware op een weg naar eenheid begeeft. Hierdoor kan iemand steeds meer eenheid en heelheid beleven. Eenheid kan dus naast een plostelinge ervaring ook een ontwikkelingsproces zijn. In deze scriptie onderzoek ik beide aspecten van eenheid. Kenmerken van eenheidsbelevingen en omschrijvingen van hoe de weg naar eenheid kan verlopen komen zodoende aan bod. Ook ga ik in op de rol van eenheid bij de begeleiding van mensen, en zal ik bespreken welke houdingsaspecten van de begeleider hierbij ondersteunend kunnen werken. De onderzoeksvraag van dit literatuuronderzoek is: Hoe kan iemand eenheid beleven en hoe kan iemand daarbij begeleid worden?
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorC. W. Anbeek (Supervisor), W. M. M. H. Veugelers (Supervisor) & Ton Jorna (Supervisor)

Cite this

'