‘Eigenlijk is mijn hele vak daar gewoon voor.’ Een empirische studie naar motivatie van professionals in de ambulante GGZ om al dan niet aandacht te geven aan spiritualiteit/zingeving in hun zorg.

  • de L. Bruijn

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Mensen die worden geconfronteerd met een psychiatrische aandoening hebben vaak zingevingsvragen. In psychiatrische klinieken kunnen patiënten terecht bij geestelijk verzorgers voor begeleiding op het gebied van spiritualiteit/zingeving. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt echter steeds vaker in de thuissituatie aangeboden. Omdat geestelijk verzorgers er niet voor alle thuiswonende patiënten kunnen zijn, is het belangrijk dat ook ambulante GGZ-professionals aandacht voor spiritualiteit/zingeving hebben. Inzicht in motivaties van ambulante GGZ-professionals om al dan niet aandacht aan spiritualiteit/zingeving te geven draagt bij aan deskundigheidsbevordering aan hen. Het gaat om zowel professionele als persoonlijke motivaties. De persoonlijke spiritualiteit/zingeving van de professionals speelt namelijk een rol. Daarnaast worden motivaties naast een competentieprofiel over spiritualiteit/zingeving gelegd. In dit onderzoek worden voor- en diepte-interviews met en observaties van ambulante professionals op kwalitatief-interpretatieve wijze geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat aandacht voor spiritualiteit/zingeving volgens de onderzochte professionals een (heel) belangrijk onderdeel is van hun beroep. Wat professionals hieronder verstaan, hangt samen met hun persoonlijke spiritualiteit/zingeving. Naast competentie is er ook handelingsverlegenheid zichtbaar. Bevordering van structurele aandacht voor spiritualiteit/zingeving in de behandeling is nodig. Nu hangt het namelijk af van de persoonlijke affiniteit van de professional of spiritualiteit/zingeving in de volle breedte aan bod komt bij patiënten die psychiatrische zorg thuis ontvangen.
Date of Award1 Jan 2020
Original languageAmerican English
SupervisorA. Braam (Supervisor) & N. Immler (Supervisor)

Cite this

'