Elly Hoogeveen - een voorbeeldfiguur voor humanistisch geestelijke begeleiding?

  • Christiane Vick

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze scriptie is een onderzoek naar de rol en de invloed van Elly Hoogeveen op de ontwikkeling van humanistisch geestelijke begeleiders en hun visie op hun vak, beke-ken vanuit gezichtspunten van het fenomeen voorbeeldfiguren. Elly Hoogeveen verbond het werken als humanistisch geestelijk begeleider met het docent zijn voor toekomstige collega`s. Dit deed ze vanaf 1979 tot en met 1996, eerst aan het Humanistisch Opleidingsinstituut, later aan diens opvolger, de Universiteit voor Humanistiek. Door haar langdurige docentschap van een belangrijk onderdeel van de opleiding, haar uitgesprokenheid in ideeën en overtuigingen, haar talent om te betogen en door de rol die ze kreeg in de `promotie` van het vak en de opleiding had Elly Hoogeveen veel invloed op de beroepsmatige ontwikkeling van veel van de huidige humanistisch geestelijke begeleiders in Nederland. Haar schriftelijk werk wordt deels nog gelezen, besproken en geciteerd. Maar Hoogeveen roept en riep ook meer dan gemiddeld controversiële reacties op, hiervan getuigen de verslagen van de enquête onder humanistisch geestelijke begeleiders en de afgenomen interviews onder voormalige docentcollega`s, die onderdeel zijn van dit onderzoek. In deze scriptie probeer ik met behulp van het net genoemde empirisch onderzoek en door literatuurstudie volgende deelvragen te beantwoorden: Wat is een voorbeeldfiguur en wat is de werking ervan? Wat zijn kenmerken en functies van humanistische voor-beeldfiguren? Is humanistisch geestelijke begeleiding gebaat bij voorbeeldfiguren? En is Hoogeveen een voorbeeldfiguur voor humanistisch geestelijke begeleiders?
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. Jorna (Supervisor) & W. van der Vaart (Supervisor)

Cite this

'