Ervaringen van mensen in de psychiatrie tijdens COVID-19 pandemie

  • Hanane Seamari

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er momenteel sprake van onvoldoende zorgverlening aan mensen die lijden aan psychiatrische aandoeningen. Dit komt mede door de lange wachttijden die zich voordoen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ter aanvulling hierop nemen de sociale contacten onder mensen met psychiatrische aandoeningen door de pandemie verder toe door de pandemie De precariteit, oftewel onzekerheid, neemt verder toe onder mensen met psychiatrische aandoeningen, omdat zij negatieve gevolgen ondervinden door de pandemie.. Bovendien nemen de mensen met psychiatrische aandoeningen door de pandemie een nog kwetsbaardere positie in in de Nederlandse maatschappij. Het zorgethisch kritische inzicht lichamelijkheid en theorieën over kwetsbaarheid kunnen helpen om de zorgverlening voor deze groep mensen te verbeteren. Er wordt van mensen met psychiatrische aandoeningen verwacht dat zij hun "eigen verantwoordelijkheid" nemen en ook de zorg dragen voor andere mensen in de samenleving. Dit is echter onrealistisch, omdat deze mensen zelf zorg nodig hebben om beter te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Het is van belang dat deze groep voldoende hulp krijgt, zodat hun angstklachten en dergelijke niet verder toenemen. Echter, er is sprake van lange wachttijden waardoor niet iedereen snel genoeg of voldoende geholpen kan worden. Hier komt nog bij dat de therapieën die worden geboden voornamelijk digitaal zijn. Deze vorm van therapie sluit niet op iedereen aan die onder deze doelgroep valt. Uit dit onderzoek blijkt dat deze mensen de pandemie als eenzaam ervaren en het missen om hun dierbaren te kunnen aanraken. De pandemie en social distancing hebben dus in hun algemeenheid een negatief effect gehad op de geleefde ervaring van mensen met psychiatrische aandoeningen. Om deze mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen is het nodig om passende zorg te bieden en de zorgvorm af te stemmen op de behoefte van de patiënten.
Date of Award23 Aug 2021
Original languageEnglish
SupervisorAlistair R. Niemeijer (Supervisor)

Cite this

'