Existentiële zingeving in tijden van maatschappelijke versnelling
: Een exploratief kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen vervreemding, als gevolg van maatschappelijke versnelling, en de ervaring van existentiële zingeving onder wetenschappelijk opgeleide bachelor studenten.

  • Milan van Keulen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In dit exploratieve onderzoek is aan de hand van tien semigestructureerde interviews gezocht
naar de verhoudingen tussen ervaringen van vervreemding en zingeving. De twee concepten
vervreemding en zingeving spreken beide van een bepaalde relatie van het subject tot de
wereld. Het onderzoek maakt gebruik van het werk van socioloog Hartmut Rosa.
Vervreemding ziet hij als een relatie tot de wereld waarin de bestaande relaties stilvallen. Een
problematische ontwikkeling die dezelfde socioloog constateert is een maatschappelijke
versnelling die vervreemding bevordert. Wat voor invloed dit, in de ogen van de
respondenten, heeft op de ervaring van zingeving is in dit onderzoek onderzocht. De
respondenten waren wetenschappelijk opgeleide studenten, een doelgroep waar de kansen op
het ervaren van vervreemding relatief groot zijn.
Aspecten die de tien respondenten het vaakst noemen als belemmerende factoren van
de ervaring van zingeving zijn het verlangen naar controle en het vergelijken met anderen.
Deze belemmerende aspecten komen overeen met grootste oorzaken van vervreemding als
gevolg van maatschappelijke versnelling zoals beschreven door Rosa.
Alhoewel meer onderzoek nodig om deze bevindingen te onderschrijven, biedt dit
onderzoek waardevolle aanknopingspunten voor een beter begrip van relaties tot de wereld,
resonant of vervreemd en de verhoudingen hiervan tot de ervaring van zingeving onder
wetenschappelijk opgeleide studenten.
Date of Award12 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorIsolde de Groot (Supervisor) & Femmianne H. Bredewold (Supervisor)

Cite this

'