Fluitend naar school. Onderzoek naar het ervaren van zin in de uitoefening van het beroep van leraren van 55+ in het voortgezet onderwijs.

  • Astrid Bouman

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In het voortgezet onderwijs werken relatief veel oudere leraren. Ze werken daar vaak gedurende lange tijd en hebben op allerlei niveaus zowel onderwijskundige als organisatorische veranderingen meegemaakt. Eén constante is de leeftijd van de leerlingen aan wie ze lesgeven: jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De andere is het denken over de cruciale rol die leraren spelen als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Om die rol goed te kunnen vervullen, is zin nodig. In dit kwalitatief empirisch onderzoek is daarom de vraag aan de orde welke factoren van invloed zijn voor leraren van 55 jaar en ouder om zin in hun werk te hebben en het leraarschap als zinvol te ervaren. En op welke wijze zij daaraan zelf kunnen bijdragen. Dan nemen de leerlingen een centrale positie in. Zij geven het beroep inhoud: pedagogisch en didactisch. Het zich verbonden en betrokken weten en een goede onderlinge samenwerking met die leerlingen, met de collega’s en met de organisatie is daarbij essentieel. Evenals de mogelijkheid om zelf vorm en invulling te geven aan het leraarschap en de erkenning daarvan door anderen. De leeftijd van de leraren is op zich niet relevant: wel wat die seniorfase met zich meebrengt.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorY. A. M. Leeman (Supervisor) & R. G. A. Kaulingfreks (Supervisor)

Cite this

'